Logotipo Whatsapp

Avís Legal

1. Informació Legal

Les presents disposicions regulen l'ús de el servei de la present web d'Internet (en endavant, la "Web") que www.rentalmar.com posa a disposició dels seus usuaris.

  • Entitat: RENTALMAR APARTAMENTS S.L.U.
  • CIF: B43518307
  • Direcció: C/ Navarra, nº3, 43840 Salou (Tarragona)
  • Email: info@rentalmar.com
  • Telf: (+34) 977 353 643

La utilització de la Web atribueix la condició d'usuari de la web (en endavant, "l'Usuari") i implica l'acceptació de totes les condicions incloses en aquest Avís Legal. La prestació de servei de la web té una durada limitada a el moment en què l'Usuari es trobi connectat a la mateixa. Per tant, l'Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la Web, ja que aquest i les seves condicions d'ús recollides en el present Avís Legal poden patir modificacions.

2. Drets de propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts d'aquesta web, entenent per aquests títol merament enunciatiu els textos, fotos, gràfics, imatges, icones, links i qualsevol altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font (d'ara endavant, els "Continguts") , són propietat intel·lectual de www.rentalmar.com o de tercers, sense que puguin entendre cedits a l'Usuari cap dels drets d'explotació sobre els mateixos més enllà de l'estrictament necessari per al correcte ús de la web.

Les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat de www.rentalmer.com o tercers, sense que pugui entendre que l'accés a la Web atribueixi cap dret sobre les esmentades marques, noms comercials i / o signes distintius.

3. Condicions d'ús de la web

A.- SOBRE L'ÚS

L'Usuari s'obliga a fer ús correcte del web de conformitat amb la Llei i el present Avís Legal. L'Usuari respondrà davant de www.rentalmar.com o davant de tercers, de qualssevol danys i prejudicis que puguin causar com a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació.

Queda expressament prohibit l'ús del Web amb finalitats lesives de béns o d'interessos de www.rentalmarc.com o de tercers o que de qualsevol altra forma sobrecarreguin, danyin o inutilitzin les xarxes, servidors i altres equips informàtics (maquinari) o productes i aplicacions informàtiques (programari) de www.rentalmar.com o de tercers.

B.- SOBRE ELS CONTINGUTS

L'Usuari es compromet a utilitzar els Continguts de conformitat amb la Llei i el present Avís Legal, així com amb les altres condicions, reglaments i instruccions que, si s'escau puguin ser aplicables de conformitat amb el que disposa l'apartat 1 de.

Amb caràcter merament enunciatiu, l'Usuari d'acord amb la legislació vigent haurà d'abstenir de:

  • Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició, comunicar públicament, transformar o modificar els continguts excepte en els casos autoritzats en la llei o expressament consentits per www.rentalmar.com o per qui ostenti la titularitat dels drets d'explotació si és el cas.
  • Reproduir o copiar per a ús privat els continguts que puguin ser considerats com a programari o base de dades de conformitat amb la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual, així com la seva comunicació pública o posada a disposició de tercers quan aquests actes impliquin necessàriament la reproducció per part de l'Usuari o d'un tercer.
  • Extreure i / o reutilitzar la totalitat o una part substancial dels continguts integrants de la web així com de les bases de dades que www.rentalmar.com posi a disposició dels Usuaris.

C.- SOBRE EL FORMULARI DE RECOLLIDA DE DADES

Tota la informació que faciliti l'Usuari a través dels formularis de la web als efectes anteriors o qualsevol altre haurà de ser certa. A aquests efectes, l'Usuari garanteix l'autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui i mantindrà la informació facilitada a www.rentalmar.com perfectament actualitzada de manera que respongui, en tot moment, a la situació real de l'Usuari. En tot cas serà l'Usuari l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a www.rentalmar.com o a tercers per la informació que faciliti.

4. Exclusió de responsabilitat

A.- DELS SERVEIS.

L'accés a la web no implica l'obligació per part de www.rentalmar.com de controlar l'absència de virus o qualsevol altre programa o sistema nociu; corresponent a l'Usuari la disponibilitat d'eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.

www.rentalmar.com no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics dels Usuaris o de tercers durant la prestació de servei de la web.

B.- DE LA DISPONIBILITAT DE LA WEB.

L'accés a la web requereix de serveis i subministraments de tercers, inclosos el transport a través de xarxes de telecomunicacions la fiabilitat, qualitat, continuïtat i funcionament no correspon a www.rentalmar.com. Per tant, els serveis proveïts a través del web poden ser suspesos, cancel·lats o resultar inaccessibles per als Usuaris.

www.rentalmar.com no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts a l'Usuari que portin causa d'errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció de servei de la web durant la prestació d'aquest o amb caràcter previ.

1. - Comentaris i debats

L'EMPRESA no assumeix cap responsabilitat derivada, de les comunicacions o diàlegs en el transcurs dels debats, fòrums, xats i comunitats virtuals que s'organitzin a través de o entorn a la web i / o webs d'enllaç, ni respondrà, per tant, dels eventuals danys i prejudicis que pateixin els Clients o Usuaris particulars i / o col·lectius a conseqüència d'aquestes comunicacions i / o diàlegs.

5. Protecció de dades de caràcter personal

En els casos en què l'usuari proporcioni a l'Empresa certes dades de caràcter personal que l'empresa podrà administrar automatitzadament o no, el titular de les dades autoritza expressament a www.rentalmar.com a tractar informàticament les dades personals subscrits ja incorporar-los en la seva base de dades.

El titular tindrà dret a oposar-se, accedir, rectificar i cancel·lar les dades personals seves existeixin emmagatzemades a les bases de dades de www.rentalmar.com.

Aquests drets podran ser exercitats a través de qualsevol mitjà de comunicació amb www.rentalmar.com.

Així mateix, autoritza a www.rentalmar.com a cedir les dades personals subscrits a terceres empreses la intervenció sigui necessària per satisfer les necessitats anteriorment esmentades.

Les dades personals estan totalment protegides segons la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de dades de caràcter personal.

En els formularis de recollida de dades, els camps assenyalats amb asterisc són obligatoris pel que en cas que l'Usuari no faciliti les dades corresponents, www.rentalmar.com podrà al seu única direcció denegar el corresponent servei.

Prement el botó d ' "enviar" del corresponent formulari, l'Usuari consenteix de forma expressa que les seves dades podran ser utilitzades per l'enviament de comunicacions comercials per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà.

6. Legislació aplicable

El present Avís Legal i les seves conseqüències es regiran en tot cas per la legislació espanyola